Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7

Bảo Hiểm Ô Tô và Những Lợi Ích Khác Biệt: Bảo Vệ Mọi Hành Trình

Hiện nay đời sống vật chất con người ngày càng được nâng cao, ngoài những nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản kĩ thuật thì với sự gia tăng giao thông và số lượng xe cộ trên đường, rủi ro tai nạn giao thông cũng tăng lên. Thì bảo hiểm ô tô PTI cũng không ngừng phát triển để bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Xem thêm