Những thay đổi về luật giao thông áp dụng từ tháng 7

Bảo Hiểm Ô Tô và Những Lợi Ích Khác Biệt: Bảo Vệ Mọi Hành Trình

Hiện nay đời sống vật chất con người ngày càng được nâng cao, ngoài những nhu cầu tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản kĩ thuật thì với sự gia tăng giao thông và số lượng xe cộ trên đường, rủi ro tai nạn giao thông cũng tăng lên. Thì bảo hiểm ô tô PTI cũng không ngừng phát triển để bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Xem thêm
Bảo hiểm xe PTI (Bưu điện) 🚗

Bảo hiểm xe PTI (Bưu điện) 🚗

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây: Đâm, va, lật, đổ. Hoả hoạn, cháy, nổ. Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở. Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe. Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc.

Xem thêm