Bảo hiểm hỏa hoạn, rủi ro đặc biệt

Gói bảo hiểm cháy nổ PTI cho an toàn nhà chung cư, cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp

Trên toàn quốc hiện nay có nhiều vụ cháy nổ xảy ra rất nghiêm trọng như cháy chung cư, cháy tại các cơ quan sản xuất và kho hàng… đã gây ra thiệt hại rất lớn về cả vật chất, tài sản lẫn cả tính mạng con người. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của chúng ta, việc mua bảo hiểm cháy nổ là một điều cần thiết.

Xem thêm