Lơi nhuận PTI tăng 129% trong năm 2020

PTI Hoàn thành 75% Kế hoạch Lợi nhuận Năm chỉ sau 6 tháng

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PTI đạt 84 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm 112 tỷ đồng. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 2.657 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.147 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 140 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh cải thiện là nhờ gói bảo hiểm Vững Tâm An được khắc phục.

Tiết giảm chi phí

PTI tiết giảm được chi phí hoạt động và quản lý, làm tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính lên 61 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.516 tỷ đồng, giảm 15%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% xuống 50 tỷ đồng.

Tăng vốn được đề xuất

Tổng tài sản của PTI tăng 5% lên 8.831 tỷ đồng nhờ tăng mạnh khoản đầu tư tiền gửi và trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên, vốn điều lệ chỉ là 800 tỷ đồng, quá thấp so với quy mô thị trường.

Do đó, HĐQT PTI đã đề xuất tăng vốn để cải thiện năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, đại diện DB Insurance – cổ đông lớn nhất của PTI – đã phủ quyết kế hoạch này. DB Insurance đánh giá tình hình kinh doanh của PTI đang được cải thiện, không cần tăng vốn ngay lúc này mà nên xem xét cuối năm sau khi có kết quả hoạt động cả năm.

Theo https://mekongasean.vn/pti-hoan-thanh-75-ke-hoach-loi-nhuan-nam-chi-sau-6-thang-post25128.html

Giới thiệu Bảo Hiểm PTI Online

Bảo hiểm PTI

PTI cam kết mang lại giá trị tốt đẹp hơn để đóng góp cho xã hội, lấy khách hàng là trung tâm; phát triển bền vững là đích đến; “sáng tạo – hợp tác – chia sẻ - khác biệt” là giá trị cốt lõi.

Địa chỉ: Lầu 7-9 Tòa nhà Loyal, 151-151 Bis TP., Võ Thị Sáu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 088-880-8384