Giá (mức phí) bảo hiểm ô tô hiện nay của PTI là bao nhiêu?

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu các loại bảo hiểm ô tô hiện nay trên thị trường, mức phí của các loại bảo hiểm này không giống nhau và tùy theo từng loại xe mà mức phí sẽ khác nhau. Đối với bảo hiểm TNDS ô tô, mức phí bảo hiểm đã được quy định cụ thể trong Thông tư 22 của Bộ Tài chính năm 2016, còn bảo hiểm vật chất ô tô sẽ do bộ phận kinh doanh cung cấp.

Xem lại các loại bảo hiểm ô tô hiện nay tại Bảo hiểm xe ô tô PTI có mấy loại, nên mua loại nào

1. Mức phí bảo hiểm TNDS ô tô bắt buộc

Ngày 16/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm (BH) bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Trong đó, tăng mức trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là một phần quan trọng của Thông tư 22/2016/TT-BTC. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong các trường hợp khác nhau.

I. Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS

a. Về người: 100 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách)

b. Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ (đối với xe ô tô)

                   50 triệu đồng/vụ ( đối với xe mô tô)

c. Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe:10triệu đồng/người/vụ

LOẠI XE

Bảo hiểm TNDS đối với người thứ ba

LPX – NN

TỔNG CỘNG

Phí BH

VAT

TỔNG PHÍ

Xe mô tô hai bánh (Mục I)

<50CC

55,000

5,500

60,500

20,000

80,500

>50CC

60,000

6,000

66,000

20,000

86,000

Xe lam, mô tô ba bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II)

290,000

29,000

319,000

20,000

339,000

Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III)

4 chỗ

437,000

43,700

480,700

40,000

520,700

5 chỗ

437,000

43,700

480,700

50,000

530,700

6 chỗ

794,000

79,400

873,400

60,000

933,400

7 chỗ

794,000

79,400

873,400

70,000

943,400

8 chỗ

794,000

79,400

873,400

80,000

953,400

9 chỗ

794,000

79,400

873,400

90,000

963,400

10 chỗ

794,000

79,400

873,400

100,000

973,400

11 chỗ

794,000

79,400

873,400

110,000

983,400

12 chỗ

1,270,000

127,000

1,397,000

120,000

1,517,000

15 chỗ

1,270,000

127,000

1,397,000

150,000

1,547,000

16 chỗ

1,270,000

127,000

1,397,000

160,000

1,557,000

24 chỗ

1,270,000

127,000

1,397,000

240,000

1,637,000

25 chỗ

1,825,000

182,500

2,007,500

250,000

2,257,500

30 chỗ

1,825,000

182,500

2,007,500

300,000

2,307,500

40 chỗ

1,825,000

182,500

2,007,500

400,000

2,407,500

50 chỗ

1,825,000

182,500

2,007,500

500,000

2,507,500

54 chỗ

1,825,000

182,500

2,007,500

540,000

2,547,500

Xe vừa chở người vừa
chở hàng(pick up)

933,000

93,300

1,026,300

50,000

1,076,300

Xe ô tô kinh doanh vận tải (Mục IV)

4 chỗ

756,000

75,600

831,600

15,000

846,600

5 chỗ

756,000

75,600

831,600

15,000

846,600

6 chỗ

929,000

92,900

1,021,900

15,000

1,036,900

7 chỗ

1,080,000

108,000

1,188,000

15,000

1,203,000

8 chỗ

1,253,000

125,300

1,378,300

15,000

1,393,300

9 chỗ

1,404,000

140,400

1,544,400

15,000

1,559,400

10 chỗ

1,512,000

151,200

1,663,200

15,000

1,678,200

11 chỗ

1,656,000

165,600

1,821,600

15,000

1,836,600

12 chỗ

1,822,000

182,200

2,004,200

30,000

2,034,200

13 chỗ

2,049,000

204,900

2,253,900

30,000

2,283,900

14 chỗ

2,221,000

222,100

2,443,100

30,000

2,473,100

15 chỗ

2,394,000

239,400

2,633,400

30,000

2,663,400

16 chỗ

3,054,000

305,400

3,359,400

30,000

3,389,400

17 chỗ

2,718,000

271,800

2,989,800

30,000

3,019,800

18 chỗ

2,869,000

286,900

3,155,900

30,000

3,185,900

19 chỗ

3,041,000

304,100

3,345,100

30,000

3,375,100

20 chỗ

3,191,000

319,100

3,510,100

30,000

3,540,100

21 chỗ

3,364,000

336,400

3,700,400

30,000

3,730,400

22 chỗ

3,515,000

351,500

3,866,500

30,000

3,896,500

23 chỗ

3,688,000

368,800

4,056,800

30,000

4,086,800

24 chỗ

4,632,000

463,200

5,095,200

30,000

5,125,200

25 chỗ

4,813,000

481,300

5,294,300

30,000

5,324,300

Trên 25 chỗ

4.813.000+30.000 x (số chỗ ngồi -25 chỗ)

30 chỗ

4,963,000

496,300

5,459,300

30,000

5,489,300

40 chỗ

5,263,000

526,300

5,789,300

30,000

5,819,300

50 chỗ

5,563,000

556,300

6,119,300

30,000

6,149,300

54 chỗ

5,683,000

568,300

6,251,300

30,000

6,281,300

Xe ô tô tải (Mục V)

xe dưới 3tấn

853,000

85,300

938,300

30,000

968,300

Xe từ 3 tấn đến 8 tấn

1,660,000

166,000

1,826,000

30,000

1,856,000

Xe trên 8 tấn đến 15 tấn

2,746,000

274,600

3,020,600

30,000

3,050,600

Xe trên 15 tấn

3,200,000

320,000

3,520,000

30,000

3,550,000

Xe đầu kéo

4,800,000

480,000

5,280,000

30,000

5,310,000

II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V

2. Xe Taxi

Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV

3. Xe ô tô chuyên dùng

Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up

Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III

Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V

4. Đầu kéo rơ moóc

Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả
đầu kéo và rơ moóc

5. Xe máy chuyên dùng

Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V

6. Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III

Nguồn: http://www.csgt.vn/tintuc/5752/Bieu-phi-va-muc-trach-nhiem-bao-hiem-TNDS-chu-xe-co-gioi-quy-dinh-tai-Thong-tu-22/2016/TT-BTC-ap-dung-tu-ngay-01/4/2016.html

2. Mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Bảo hiểm PTI xin giới thiệu tới quý khách hàng biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô. Để có mức phí cụ thể và tốt nhất xin quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 088 880 8384

a/ Số tiền bảo hiểm:

a.1/ Số tiền bảo hiểm: Là số tiền mà chủ xe yêu cầu PTI bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm và không lớn hơn giá thị trường của xe. Ví dụ: Xe của bạn được định giá thị trường là 600,000,000 đồng và bạn mua bảo hiểm của PTI, thì trong trường hợp tai nạn dẫn đến thiệt hại toàn bộ, PTI sẽ chi trả tối đa 600,000,000 đồng.

a.2/ Chủ xe có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của xe, điều này sẽ góp phần giảm ngân sách mà bạn sẽ chi ra để mua bảo hiểm.

b/ Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản (Phí bảo hiểm áp dụng cho thời hạn bảo hiểm 1 năm): Tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền bảo hiểm.

*Tỷ lệ phí  bảo hiểm cơ bản: là tỷ lệ phí áp dụng đối với từng nhóm, loại xe (chưa bao gồm: phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung và tăng giảm phí)

STT Nhóm loại xe/Mục đích sử dụng Tỷ lệ phí bảo hiểm tham khảo (%)
1 Xe chở hàng
1.1 Xe ô tô KDVT hành khách
3 Xe ô tô chở hàng đông lạnh
4 Xe Đầu kéo
5 Taxi
6 Xe ô tô chở hàng hoạt động trong khu vực khai thác khoáng sản (khai trường)
7 Rơ moóc (chưa bao gồm thùng hàng, thùng lạnh, container hoặc thiết bị chuyên dùng khác).
8 Rơ moóc có gắn thêm thùng hàng, thùng lạnh, container hoặc thiết bị chuyên dùng khác.
9 Xe chở người không kinh doanh, xe Pick-up, Van

Do tỉ lệ phí bảo hiểm sẽ được cập nhật liên tục theo tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nên khách hàng hãy liên hệ cán bộ tư vấn bảo hiểm để biết chính xác tỉ lệ phí, cũng như ngân sách cần để mua bảo hiểm.

3. Các loại bảo hiểm ô tô còn lại

Là những bảo hiểm ô tô bổ sung như bảo hiểm dành cho lái phụ xe và người ngồi trên xe,… khách hàng có thể cân nhắc mua để tăng thêm quyền lợi bảo hiểm. Thông thường, phí bảo hiểm ô tô của các bảo hiểm này khá thấp, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn và thường mua chung với 1 trong 2 loại bảo hiểm chính ở trên.

Để được tư vấn và lựa chọn loại bảo hiểm xe ô tô PTI phù hợp nhất với chiếc xe của bạn, hãy liên hệ hotline 088 880 8384 hoặc để lại thông tin liên hệ dưới đây.

Bạn có thể liên hệ nhanh qua hotline PTI Bưu điện bằng các số điện thoại sau 1900 545475 [Bồi thường/Thông báo tai nạn] và 088 880 8384 [Báo giá/Tư vấn].
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn qua số điện thoại này
Vui lòng nhập chính xác để nhận được báo giá.

Giới thiệu về tác giả

Bảo hiểm PTI

PTI cam kết mang lại giá trị tốt đẹp hơn để đóng góp cho xã hội, lấy khách hàng là trung tâm; phát triển bền vững là đích đến; “sáng tạo – hợp tác – chia sẻ - khác biệt” là giá trị cốt lõi.

Địa chỉ: Lầu 7-9 Tòa nhà Loyal, 151-151 Bis TP., Võ Thị Sáu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 088-880-8384