Bảo hiểm Sức khỏe vàng PTI

Danh sách cơ sở Y tế liên kết và bảo lãnh viện phí 2023/ THE DIRECT BILLING LIST 2023

Bảo lãnh viện phí là một dịch vụ bảo hiểm y tế mà bảo hiểm sẽ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện chi phí điều trị của bạn. Bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cung cấp cho khách hàng của mình một danh sách các cơ sở y tế liên kết để khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Bạn có thể liên hệ nhanh qua hotline PTI Bưu điện bằng số điện thoại 088-880-8384 [Báo giá/Tư vấn].
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn qua số điện thoại này

Danh sách bảo lãnh viện phí PTI

1. Danh sách bảo lãnh viện phí Phí Phúc An Sinh/ Phuc An Sinh’s Direct Billing List
2. Danh sách bảo lãnh viện phí PTI Care/ PTI Care’s Direct Billing List
3. Danh sách bảo lãnh viện phí Elite Care/ Elite Care’s Direct Billing List
4. Danh sách bảo lãnh viện phí TPA – SAS/ SAS’s Direct Billing List
5. Danh sách bảo lãnh viện phí TPA – Insmart/ Insmart’s Direct Billing List
6. Danh sách cơ sở ý tế loại trừ/  Exclusion Center List

Cập nhật tại https://www.pti.com.vn/danh-sach-co-so-y-te-lien-ket-va-bao-lanh-vien-phi-2022-the-direct-billing-list-2022.html

Giới thiệu Bảo Hiểm PTI Online

Bảo hiểm PTI

PTI cam kết mang lại giá trị tốt đẹp hơn để đóng góp cho xã hội, lấy khách hàng là trung tâm; phát triển bền vững là đích đến; “sáng tạo – hợp tác – chia sẻ - khác biệt” là giá trị cốt lõi.

Địa chỉ: Lầu 7-9 Tòa nhà Loyal, 151-151 Bis TP., Võ Thị Sáu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 088-880-8384