Bảo hiểm xe tải PTI Bưu Điện

Các gói bảo hiểm hiện hành và mức phí của nó là mối quan tâm rất lớn đối với chủ xe trước khi quyết định mua gói bảo hiểm. Hiện nay số lượng xe ô tô tải ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhưng số lượng chủ xe thực sự quan tâm tới các gói bảo hiểm chỉ chiếm 70%, dưới đây là các gói bảo hiểm hiện hành các chủ xe có thể tham khảo trước khi ra quyết định mua.

Xem thêm