Chính sách thanh toán

Quý Khách có thể thực hiện đóng phí bảo hiểm tại website bhpti.com

Đây là trang Web của BHPTI để cung cấp kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến an toàn và hoàn toàn miễn phí.

Kênh thanh toán này giúp Quý Khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn, mọi lúc, mọi nơi và loại bỏ các rủi ro về quản lý tiền mặt. Quý Khách có thể sử dụng các loại thẻ thanh toán (ATM), thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ ghi nợ (Debit Card) của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán phí bảo hiểm.

Chúng tôi cung cấp 2 loại hình thanh toán bao gồm:

  • COD: Giao hàng thu phí tận nơi. Quý khách chỉ cần thanh toán phí tại nơi làm việc của Quý khách. Tuy nhiên, đối với hợp đồng có giá trị cao, Quý khách cần thanh toán bằng Internet Banking.
  • Internet Banking: Thanh toán bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng của chúng tôi.

Lưu ý khi sử dụng kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:

1. Quý Khách cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến.

2. Quý Khách cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại trang Web này.

3. Quý Khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu Quý Khách nhập sai thông tin, Chúng tôi có quyền từ chối giao dịch.

4. Quý Khách cam kết không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại trang Web này để (i) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác hoặc hoạt động của trang Web; (ii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không được phép; hoặc (iii) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào khác.

5. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Chính Sách Bảo Mật, Quý Khách đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến. Thông tin cá nhân của Quý Khách sẽ được bảo vệ theo Chính Sách Bảo Mật. Quý Khách có thể tham khảo nội dung Chính Sách Bảo Mật tại đây.

6. Ngoại trừ trường hợp như quy định tại Mục 9 dưới đây, Quý Khách sẽ không phải chịu phí cho việc thanh toán phí bảo hiểm tại trang Web này. Aviva sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí khác có thể phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ của Quý Khách thu thêm.

7. Nếu Quý Khách không phải là Bên Mua Bảo Hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm mà Quý Khách thanh toán trực tuyến tại trang Web này, Quý Khách cam kết rằng Quý Khách đã được ủy quyền hợp lệ từ Bên Mua Bảo Hiểm để thanh toán cho chúng tôi. Để tránh hiểu nhầm, Quý Khách đồng ý và xác nhận rằng, tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến Hợp Đồng Bảo Hiểm này đều thuộc về Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng được quy định trong Hợp Đồng Bảo Hiểm. Theo đó, chúng tôi sẽ thanh toán cho Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng có quyền nhận thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm mà chúng tôi đã ký với Bên Mua Bảo Hiểm. Quý Khách cam kết rằng Quý Khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào đối với Aviva liên quan đến vấn đề này.

8. Liên quan đến các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ và theo đúng quy định của pháp luật.

9. Trong trường hợp Quý khách (Bên mua bảo hiểm) yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm mới trong thời gian 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng, Quý khách sẽ được hoàn lại 100% số phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe. Nếu Quý khách thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, chúng tôi sẽ hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng vào tài khoản thẻ thanh toán quốc tế của Quý khách sau khi đã trừ chi phí dịch vụ theo quy định của ngân hàng (nếu có).

Quý Khách cam kết rằng việc Quý Khách thực hiện thanh toán trực tuyến trên trang Web của chúng tôi đồng nghĩa với việc Quý Khách đã đọc và đồng ý với Chính Sách Thanh Toán này.

Nếu Quý Khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính Sách Thanh Toán này, Quý Khách vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang thanh toán.